برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

قابلیت سنجی متریک های سیمای سرزمین در پایش تغییرات سیمای سرزمین (مطالعه موردی: پوشش های جنگلی سه منطقه حفاظت شده لیسار، گشت روخان و سرولات-جواهردشت)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: فرآوری پسماند

پژوهشگران: 
پناهنده محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1395

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

1-کلیات

1-1-مبانی و تعاریف

هنگامی بررسی شاخص ها و نمایه های اکولوژی سیمای سرزمین، ابتدا باید تئوری ها و اصولی که این شاخص ها و نمایه ها برآنها بنا شده اند و شرایط و الزامات کاربرد و تفسیرنتایج کاربرد آنها را مد نظر داشته باشیم. ...کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):