نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل هزینه اثربخشی هورمون رشد بیماران دارای پرونده در اداره بیمه سلامت شهرستان کرمان در سال 95



گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
جعفری محمد (همکار طرح)
افشارزاده نوشین (همکار طرح)
تصون غلامحسینی محمد (همکار طرح)
بارونی محسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.



هزینه اثربخشی، هورمون رشد، بیمه سلامت

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):