نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر دو روش پرداخت کارانه و سرانه به ارائه دهندگان خدمات سلامت دهان و دندان بر حجم خدمات ارائه شده به بیمه شدگان روستایی و هزینه های سازمان بیمه سلامت در استان اردبیلگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
جمیل شهریار (مسئول طرح)
قاسمی حمید (همکار طرح)
نادری یعثوب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.خدمات سلامت دهان و دندان، روش پرداخت سرانه، روس پرداخت کارانه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):