نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی و تعیین باورها و افکار غیرمنطقی زنان باردار درباره نوع زایمان و ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای اندازه گیری آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
خوبان حسین (مسئول طرح)
اسدی یونسی محمدرضا (همکار طرح)
سپاهی مرضیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.باور، زایمان، نوع زایمان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):