نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی چالش ها و مشکلات برون سپاری رسیدگی به اسناد پزشکی در خراسان شمالی با روش AHPگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
سبحانی سیدجواد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.برون سپاری، اسناد پزشکی، رسیدگی به اسناد پزشکی، فرایندها، آموزش و توانمندسازی، امکانات و تجهیزات، مالی و انگیزشی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):