نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت رضایتمندی بیمه شدگان از عملکرد دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت استان مرکزی با استفاده از مدل سروکوال در سال 95گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.دفار پیشخوان، رضایتمندی، بیمه سلامت، بیمه شده

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):