نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان موارد ثبت غیرواقعی زمان های بیهوشی و تاثیر آن بر درخواست هزینه در بیمارستان های استان آذربایجان شرقیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نجفی زهرا (مسئول طرح)
نژادابیض نگار (همکار طرح)
مرادی ثریا (همکار طرح)
موذن منیژه (همکار طرح)
عزتی مهری (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.بیهوشی، ریکاوری، زمان بیهوشی، واحد پایه بیهوشی، ارزش تام بیهوشی، K زمان بیهوشی، درخواست منطقی، ثبت غیرواقعی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):