نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت رضایت بیمه شدگان از عملکرد دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت استان گیلان با استفاده از مدل سروکوالگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
زنگنه مهری (مسئول طرح)
اکبری علی (همکار طرح)
مهدی پور سعید (همکار طرح)
احمدی سیده پروانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.رضایت بیمه شده، سروکوال، دفاتر پیشخوان، بیمه سلامت گیلان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):