نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان استانداردسازی نحوه تعیین سقف ریالی در موسسات فیزیوتراپی طرف قرارداد سازمانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اسدی رضا (همکار طرح)
شمال نصب محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1394

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):