نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونر بیماران تحت پوشش بیمه سلامت بستری در مراکز قلب شهر اصفهان زمستان 1394گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بکتاشیان مجتبی (مسئول طرح)
حسینی سیدمجید (همکار طرح)
ثابت جو وحید (همکار طرح)
تصدیقی حامد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.آنژیوگرافی، عروق کرونر، عوامل خطر قلبی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):