نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه کیفیت زندگی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان ادارات بیمه سلامت منطقه 3 در سال 1395گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
شریف زاده فاطمه (مسئول طرح)
صالح زاده لیلی (همکار طرح)
اصلی فرشته (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1396

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کیفیت زندگی، سلامت عمومی، فرسودگی شغلی، بیمه سلامت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):