نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین تعداد واقعی افراد مجهول الهویه و میزان هزینه ایجاد شده برای سازمان در بین بیماران بستری بیمارستانهای روانپزشکی استان آذربایجان شرقیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نژادابیض نگار (مسئول طرح)
مرادی ثریا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.مجهول الهویه، بیمار مزمن روانی، هویت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):