مشخصات

عنوان: استحصال گاز متان از مرکز دفن کهریزک (آراد کوه)

گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  Envirotech Seeker 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  2006

کارفرما: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان:

 
 
Title: Biogas suction and Combustion Plant: Landfill Kahrizak, Tehran

Abstract:

Please click on PDF to view the abstract.Keyword(s):