نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساماندهی و بهبود روش اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهرانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  مهندسین مشاور طرح و منظر 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1392

کارفرما: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):