نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی محل جدید دفن زباله تهران در هوشنگ آباد -عزیز آبادگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):