نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و امکان سنجی برون سپاری ادارات در سازمان بیمه سلامتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
پورصفر سعید (همکار طرح)
شیری اردشیر (همکار طرح)
محمدی اسفندیار (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.برون سپاری، روش تحقیق پیمایشی- توصیفی، ادارات سازمان بیمه سلامت کشور

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):