نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایتمندی بیمه شدگان از خدمات بستری در طرح بیمه سلامت همگانی در بیمارستان های حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان و حضرت امیرالمومنین (ع) زابل در سه ماهه دوم سال 1394گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
خزائی عبدالمجید (مسئول طرح)
آدخ جواد (همکار طرح)
مشهدی محسن (همکار طرح)
محمدحسنی مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1394

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.رضایتمندی، بیمه شده، طرح پوشش بیمه سلامت، بیمارستان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):