نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی فراوانی و اندیکاسیونهای انجام سزارین قبل و بعد از اجرای طرح تحول در نظام سلامت در استان خراسان شمالیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
آرمیده علی (مسئول طرح)
یزدانی سارا (مسئول طرح)
ایمانی حصاری مونا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1393

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):