نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحدید مسوولیت در حقوق دریایی



گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نیک روان عباس (همکار طرح)
ابوعطا محمد (مسئول طرح)
محمدی عباس (مشاور طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مقدمه:
بشر از دیرباز دریا را به عنوان بهترین و دست یافتنی ترین مسیر حمل و نقل انتخاب نموده است. بیش از دو هزار سال پیش تر از آن که انسان به فن آوری ساخت راه آهن، هواپیما و حتی کشتی های امروزی دست یابد، استفاده از کشتی های چوبی برای حمل بار و مسافر مرسوم بود. در داستان حضرت نوح (ع) که در قرآن مجید آمده (3200 سال پیش از میلاد) به وضوح از ساخت و استفاده از کشتی بزرگ که بتواند افراد متعدد، بار و بنه آنها و نیز حیوانات مختلف را در شرایط طوفانی حمل نماید، یاد شده است.





 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):