نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی مفهومی مدیریت ریسک در بیمه سلامت با استفاده از شبیه سازیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
عطایی پور - (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.رویکرد سیستمی، ریسک، بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت ایران، حلقه های علی معلولی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):