نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و تحلیل هزینه های سی تی اسکن بیماران تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران در منطقه 4 کشوری در شش ماهه اول سال 1391 و ارائه راهکار در جهت مدیریت هزینه های درمانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نصری مراد (همکار طرح)
شکری نوش آفرین (همکار طرح)
حیدری سعیده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1392

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):