نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ریسک فاکتورهای استرس شغلی و پیامدهای آن در بین کارکنان بیمه سلامتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
احمدی گلباد (مسئول طرح)
پشت دار فریبا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.استرس شغلی، پرسشنامه، کارکنان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):