نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی بیماری های شایع بیمه شدگان روستائی بیمه سلامت استان گلستان به تفکیک جنس، سن، قد، وزن و فراوانی در سال 92گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسینی سیدمحمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1393

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.بیماری های شایع، بیمه شدگان روستائی، خانه های بهداشت و بیمه سلامت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):