نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین آموزش و توانمندسازی روان شناختی کارکنان (مطالعه موردی: ادارات بیمه سلامت استان کرمانشاه)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
صلواتی عادل (استاد راهنما)
نظری پور محمد (استاد مشاور)
فلاحی علی اصغر (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  1تابستان 392

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.آموزش، توانمندسازی، کارکنان، آموزش ضمن خدمت، توانمندسازی روان شناختی، سازمان بیمه سلامت و استان کرمانشاه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):