نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی اجرای بیمه پایه سلامت در ایران با تاکید بر اصل پوشش همگانی: 1391گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسام سمیه (استاد راهنما)
ملکی محمدرضا (استاد مشاور)
صدیقی سمیه (پژوهشگر)
وحدت شقایق (استاد داور)

تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.پوشش همگانی، بیمه سلامت، ایران، پوشش جمعیت، بسته خدمات

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):