نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
سعیدی پرویز (استاد راهنما)
مهرانی هرمز (استاد مشاور)
سیفی محمد (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1391

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.جو سازمانی، استرس شغلی، خلاقیت

 
 
Title:

Investigate the Relationship between Organizational Climate and Creative and Job Stress in office workers' health Insurance and Departments in Golestan ProvinceAbstract:

The aim of the present study was to investigate the relationship between creative organizational climate and job stress in office workers' health insurance Of Golestan provinces and subordinate offices. The sample consisted of 88 people from the managers of office health insurance Of Golestan provinces and subordinate offices who were randomly selected. For this cross-sectional questionnaire was applied to assess the reliability and validity (content validity was 0.773) based on random sampling in Golestan province were distributed among the office health insurance Of Golestan provinces and subordinate offices’s managers and experts. Finally, 88 questionnaires were collected. Data analysis was using SPSS16 and Pearson’s correlation test and regression analysis. The results showed that all research hypotheses were confirmed.Keyword(s): Organizational Climate, Job Stress, Creativity