نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تحلیلی منابع و مصارف درمان صندوق های بیمه سازمان بیمه سلامت ایران (سازمان بیمه خدمات درمانی سابق)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اوحدی فریدون (استاد راهنما)
اسدی اصغر (استاد مشاور)
حیدری کورش (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.بیمه سلامت، منابع درمان، مصارف درمان، بیمه گر، مراکز درمانی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):