نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

گزینش مناسبترین شبکه لجستیک برای بنادر ودریانوردی (بندر انزلی) با نگرشی بر توسعه مناطق فعالیت لجستیک، بندر خشک و پارک لجستیکگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ملکی مصطفی (پژوهشگر)
عدالتیان شھریاری جمشید (استاد راهنما)
سهرابی طهمورث (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1391

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):