نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

راهکارهای دریافت غرامت بابت آلودگی نفتی از نفتکش ها در آب های ایرانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تزم مجید (پژوهشگر)
سجادی پارسا سیدجعفر (استاد راهنما)
نجفی اسفاد مرتضی (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  1391

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.آلودگی نفتی، نفتکش، پروتکل های 92، شکایت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):