نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر دزدی دریایی بر رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تعهدات عرفی کنوانسیون حقوق دریاهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کیانی محمود (پژوهشگر)
کیهان لو فاطمه (استاد راهنما)
ناظمی مهرداد (استاد مشاور)
امینی آرمین (استاد داور)

تاریخ خاتمه:  1391

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):