نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی موانع کارآفرینی سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران بندر نوشهرگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
گل رخ سیداسماعیل (پژوهشگر)
کیاکجوری داوود (استاد راهنما)
مرتضوی سیدجواد (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1391

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کارآفرین، کارآفرینی سازمانی، موانع کارآفرینی سازمانی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):