نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
متاجی نیموری منیر (پژوهشگر)
کیاکجوری داوود (استاد راهنما)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.مدیریت دانش، خلق دانش، بکارگیری دانش، انتقال دانش، حفظ دانش، نوآوری سازمانی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):