نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارائه سیستم پشتیبانی تصمیم به منظور ارزیابی و انتخاب پیمانکاران راهبری پایانه های بندری با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
محمدزاده مجتبی (پژوهشگر)
یزدانپناه احمدعلی (استاد راهنما)
اکبری احمد (استاد راهنما)
پهلوانی مصیب (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  مهر 1392

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.سیستم پشتیبانی تصمیم، ارزیابی و انتخاب پیمانکار راهبری پایانه بندری، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):