نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مدلسازی عددی الگوی جریان و انتقال رسوب در کانال جزر و مدی (دسترسی) خلیج بوشهرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
عاربی سکینه (پژوهشگر)
چگینی وحید (استاد راهنما)
قمشی مهدی (استاد راهنما)
موسوی حبیب (استاد مشاور)
اشتری لرکی امیر (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  مهر 1389

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.انتقال رسوب، کانال دسترسی، مدلسازی عددی، رسوبگذاری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):