نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین مهارت های مدیران با توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.مهارت های مدیران، توانمندسازی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):