نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ندایی عسگر (پژوهشگر)
امامی نژاد مسعود (استاد راهنما)
صورتی پوران (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1392

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.سرمایه اجتماعی، تعهد سازمانی، بعد ساختاری، بعد شناختی، بعد ارتباطی، تعهد مستمر، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):