نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین استراتژی بندر نوشهر جهت توسعه صنعتی- اقتصادیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ابوالقاسمی آزاده (پژوهشگر)
کیاکجوری داوود (استاد راهنما)
طلب شجاع (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1392

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.استراتژیک، SWOT، بندر نوشهر

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):