نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مدل سازی عددی جریانات در خلیج نایبندگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
خدری پوران (پژوهشگر)
صدری نسب مسعود (استاد راهنما)
چگینی وحید (استاد راهنما)
پاشا حسین (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1390

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کوهرنس، مدل سازی عددی، خلیج نایبند، پخش آلودگی، جریانات کشندی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):