نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

رابطه اخلاق کاری و مسوولیت اجتماعی؛ مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران– منطقه ویژه اقتصادیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
موسوی سیده عظمی (پژوهشگر)
سلیمیان معصومعلی (استاد راهنما)
مرتضوی محمدجواد (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1392

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.اخلاق کار، مسئولیت اجتماعی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران-منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):