نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر استقرار خدمات ترافیک شناورها (VTS) بر ایمنی دریانوردی در محدوده بندر شهید رجاییگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
رضوانی سیاوش (پژوهشگر)
هراتی مختاری عباس (استاد راهنما)
سجادی پارسا سیدجعفر (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.سرویس ترافیک شناورها، بندر شهید رجایی، ایمنی دریانوردی، سانحه دریایی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):