نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

راهکارهای افزایش مزیت رقابتی ایران در جذب و پهلوگیری کشتیهای تجاری در بندر بوشهرگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
سهامی سعید (پژوهشگر)
جمالی غلامرضا (استاد راهنما)
حسینی میرزاحسن (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1390

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.مزیت رقابتی، جذب و پهلوگیری، کشتی های تجاری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):