نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کاربرد داده کاوی در افزایش مشتریان سازمان بنادر و دریانوردی ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مهرداد سیده مریم (پژوهشگر)
پورابراهیمی علی رضا (استاد راهنما)
رادفر رضا (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  1391

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):