نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد موسسات رده بندی ایرانیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نعمتی باغی رضا (پژوهشگر)
سیاره جعفر (استاد راهنما)
هراتی مختاری عباس (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1392

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.موسسات رده بندی ایرانی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بین المللی دریانوردی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):