نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی مدل به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد فازی در ارزیابی سوانح دریایی ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مرادی علی (پژوهشگر)
اعتباریان اکبر (استاد راهنما)
شیروانی علیرضا (استاد راهنما)
سلطانی ایرج (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.حمل و نقل دریایی، سوانح دریایی، تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی، رتبه بندی گزینه ها

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):