نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اجرای حقوق محیط زیست در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با تاکید بر مناطق ویژه اقتصادی بندریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نقی زاده علیرضا (پژوهشگر)
پورنوری منصور (استاد راهنما)
حبیبی محمدحسن (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  1391

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.حقوق محیط زیست، مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، مناطق ویژه اقتصادی بندری، حق بر محیط زیست، حق بر توسعه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):