نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مدل سازی عددی جریانات سطحی و زیر سطحی در خلیج بوشهرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسینی سید طالب (پژوهشگر)
صدری نسب مسعود (استاد راهنما)
اشتری لرکی امیر (استاد مشاور)
کرم زاده شهنی نیما (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1388

کارفرما: سازمان بنادر و دریا نوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):