نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نقش سرمایه ساختاری در ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از هوشمندی رقابتی در شرکت های ارائه کننده خدمات دریایی و بندری در استان گیلان



گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1391

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.



سزمایه ساختاری، سیستم های اطلاعاتی، عوامل محتوایی (فاکتورهای محتوا)، هوش فرهنگی، هوش اجتماعی، هوشمندی رقابتی، مزیت رقابتی

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):