نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی ایجاد ترمینال کانتینری خشک در پس کرانه (Dry Port) و سیستم جابجایی کانتینر در بین بندر و ترمینال کانتینری خشکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
دادور سید احسان (پژوهشگر)
عرب شاهی نادر (استاد راهنما)
منجم محمدسعید (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.بندر خشک، بندر داخلی، اتوماسیون، ALV ،AGV، شبیه سازی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):