نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی ضرورت پیاده سازی ISM Code به منظور مدیریت ایمن راهبری شناورهای خدماتی در بنادر اصلی ایرانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1391

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.آیین نامه ISM code، شناورهای کنوانسیونی، شناورهای غیرکنوانسیونی، شناورهای خدماتی سازمان بنادر و دریانوردی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):