نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سامانه اطلاعات مکانی سازمان جهاد کشاورزیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حدیدی مسلم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: سازمان جهادکشاورزی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

امروزه با وجود رایانه، روند تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات مکانی وارد مرحله نوینی شده و شکل تکامل یافته آن به نام سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای اکثر متخصصین شناخته شده می باشد. این سیستمها در واقع، فن و هنر مدیریت اطلاعات مکانی را در اختیار کاربر قرار می دهند و با استفاده از این سیستم ها مدیران، تصمیم گیرندگان و متخصصان قادر به اخذ، ذخیره، بهنگام سازی، بازیافت، پردازش، نمایش و کاربرد اطلاعات جغرافیایی در فرمتهای متنوع متنی، گرافیکی و رقومی، در مقیاسهای متناسب با نوع کار می باشند.
سازمان جهاد کشاورزی با توجه به گستردگی فعالیتهای خوددر بخش های زراعی، باغی، دامی و ... همواره با حجم زیادی از اطلاعات مکانی و توصیفی سر و کار دارد. این اطلاعات در صورتی مورد استفاده مفید قرار می گیرند که با نقشه های دقیق و بهنگام از کلیه اطلاعات مکانی موردنیاز و نهایتا نوعی یکپارچه سازی و مکانیزه نمودن اطلاعات همراه باشند
.
پروژه
GIS سازمان جهاد کشاورزی در جهت ساماندهی و استفاده بهینه از اطلاعات موجود و ذخیره سازی و تکمیل اطلاعات طراحی و تدوین گردیده است. طرح مذکور در دو مرحله انجام گردید که مرحله اول شامل برداشت اطلاعات، رقومی سازی نقشه ها و همچنین ورود اطلاعات توصیفی مربوط به لایه های اطلاعاتی مذکور می باشد. در مرحله بعد در راستای کاربردی نمودن طرح و امکان اضافه یا کم نمودن اطلاعات مکانی و توصیفی و عملیات به روزرسانی و آنالیز داده ها، نرم افزار اطلاعات مکانی سازمان طراحی گردید. این نرم افزار کاملا ایرانی و با محیطی فارسی و قابل درک برای کاربران سیستم می باشد و کلیه امکانات مورد نیاز در یک نرم افزار GIS را دارا بوده و همچنین با قابلیت منحصربفرد در مدیریت ویرایش همزمان اطلاعات با تمامی المانهای موجود توسط چندین کاربر این امکان را دارا می باشد که اطلاعات بروز نگه داشته شود و کلیه تغییرات، توسط مدیران و کارشناسان ذیربط مدیریت و نظارت گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):